Właścicielem strony jest Agencja Artystyczna Twoja Muzyka -  Małgorzata Żurańska-Wilkowska